Dawniej istniały tutaj 3 wsie: Szklarka, Hipolitapole i Juljanapole. Nazwy ostatnie pochodzą ztąd, że było dwóch braci, którzy od ojca otrzymali większą połać ziemi i ją według swych imion nazwali. Szklarka była osobną wsią, której nazwa pochodzi od Szklarni, jaka tutaj istniała, a której ślady do dziś istnieją. Za czasów pruskich te trzy wsie połączono, po odrodzeniu Polski otrzymały nazwę „Szklarka Mielęcka.” Szkoła jest dwuklasowa, założona w r. 1892 Obecnie uczy w niej p. Stanisław Tyc. Dawniej istniała wspólna szkoła dla Szklarki i Przybyszewa. Ponieważ ta szkoła okazała się za ciasną, zniesiono ją, a wybudowano osobną szkołę w Szklarce i osobną w Przybyszewie. Początkowo była to szkoła ewangielicka, a w r. 1924 zamieniono ją na katolicką. Grunta są tu mokre, stąd powstała Spółka drenarska. Szklarka ma 52 gospodarstwa, liczące 1000 m. Bartnictwo rozwija się tu pięknie.

Reklamy