W r. 1919 toczono tu walki z Grenzschutzem. Doliną płynie tu rzeczułka ,,Samica”.
Są i dwa małe stawy pędzące młyny. Jest też pagórek 286 m. wysoki.
Szkoła jest 2 klasowa wybudowana w r. 1912: 2 siły nauczycielskie pp. Bohucki
Franciszek i Bohucka Kazimiera. Do szkoły należą Rzetnia wieś i dwór.
Jest tu sklep towarowy kolonji, gościniec, 2 kowali, 2 stolarzy, 66 gospodarstw
(2000 m.). Istnieje tu fabryczka dachówek i cegieł cementowych. Dwór posiada 1600
m. ziemi ornej, 400 m. łąk i lasu. Folwark jest na Korzeniu. Właściciel p. Stefan
Laurentowski.

Reklamy