Polacy zajęli tę wieś w styczniu 1919 r. Szkoła jest tu jednoklasowa, zbudowana w
r. 1913, uczy w niej p. Józef Cieśla. Dwór posiada 1000 m. ziemi. 200 m. łąk i wody,
właścicielem jest p. Zygmunt Tomaszewski.

Reklamy