W dawnych wiekach należały do Myjomskich, a w r. 1616 nabył je Stanisław
Wężyk.
Wśród łąk jest kopiec, w którym wykopano różne urny, tak samo i nad szosą koło
figury Matki Boskiej; koło folwarku są cztery stawy.
Szkoła jest murowana, piętrowa, dwuklasowa, założona w r. 1890. Uczą w niej pp.
Stanisław Mulczyński i Teofila Miszkowa.
Pierwotnie istniał w Myjomicach kościół drewniany z r. 1686, który w r. 1851 się
spalił. Obecny jest murowany pod Wezwaniem Wszystkich Świętych; jest przy nim
grobowiec familji Wężyków. Do parafji należą Ostrowiec, Kierzno, Kierzenko i
Pustkowie Klin. Od r. 1923 proboszczem jest ks. Marcin Pancherz. Dwór posiada
2000 m. ziemi. 200 m. łąk i 3400 m. lasu należy do Wandy z Wężyków Niegolewskiej.

Reklamy