Ma nazwę od właścicieli hr. Mieleckich. Od nich nabyła go rodzina Masłowskich,
która posiadała go przeszło sto lat. i pobudowała folwarki Emilianów i Faustjanka,
kolonje Werenikopol, Juljanpol, Hipolitopol.
Ostatnia z rodziny Masłowskich sprzedała Mielęcin ks. Bironowi z Kurlandii.
Mieszkańcy Mielęcina byli do r. 1821 czynszownikami.
17 stycznia 1920 r. zajęli Mielęcin Polacy. W czasie walk o niepodległość leżał on
w linji demarkacyjnej i był obsadzony od stycznia 1919 r. do 17 stycznia 1920 r.,
przez osławiony „Grenzschutz” który 20 czerwca 1919 r. internował właścicieli
Mielęcina p. Franciszka Życkiego, i nauczyciela p. Władysława Majewskiego i
wywiózł ich na 8 tygodni do Neubamtoer.
Szkoła powszechna 2 klasowa, założona około 1800 r. Uczą w niej pp. Władysław
Majewski s Rudolf Kaleta.
Należą do niej Mielęcin, Borek Miel., Weronikopol, Emilianów.
Mielęcin posiada ziemi ornej 1125 m., łąk 90 m., lasu 170 m., wód 10 m.

Reklamy