W 1919 r. były w pobliżu Klinów potyczki grenzschutzu z wojskiem polskiem, a
większa bitwa w lesie myjomskim, graniczącym z Klinami; w miejscu tem jest krzyż
na sośnie. Kule karabinowe poczyniły szkody w niektórych budynkach. Grenzschutz
miał kwaterę we dworze w Hanulinie, wojska polskie w Myjomicach, a Kliny były
jakby linją neutralną..
Nazwa wsi pochodzi zapewne od gruntów dworskich, myjomskich, które tu
tworzyły jakby klin a odsprzedane były kilku gospodarzom, którzy się tu osiedlili. Z
powodu odosobnienia nazwano tę ziemię: pustkowie Klin.
Szkoła jest jednoklasowa założona w 1904 r. uczy w niej p. Helena Baranówna.
Uczęszczają do niej dzieci z Klinów i dworskie z Hanulina. Jest tu 27 gospodarstw,
(370 m.)

Reklamy