Za wsią jest okop z czasów wojen szwedzkich.
Szosa idąca ze Świby przez Kierzno do Myjomic wykończona w r. 1926. Szkoła
jest trzyklasowa. Uczą w niej pp. Marja i Weronika Moździerzówny i Władysław
Hałas.
Gospodarstw jest tu 111, posiadających razem 1675 m.
60
W Kierznie jest stary kościół drewniany zbudowany w formie krzyża, który
według tradycji w w. XVI miał być parafialnym, lecz później stał się stolicą Braci
czeskich (w 16 i 17 wieku).
Obecnie jako kościół filialny pod wezwaniem św. Mikołaja należy do Myjomic.
Właścicielem resztówki w Kierznie jest p. Kizierowski.

Reklamy