Wieś Krążkowy składa się z trzech części położonych w kółku, stąd nazwa Krążki albo
Krążkowy. Grenzschutz był w niej od 4 lutego 1919 do 17 stycznia 1920. Dn. 18 lipca
1919 ostrzeliwała tę wieś artylerja polska, zginęły wówczas 3 osoby cywilne, 1
żołnierz niemiecki i 7 koni.
Szkoła jest tu trzyklasowa, założona w r. 1859, należą do niej Krążkowy i Osiny.
Uczą w niej pp. Józef Lorych, kier., Józef Zieliński i Stefanja Ptakówna.
Jest tu 11 gospodarstw, reszta małorolni kolejarze, dalej Czytelnia, Sokół,
Towarzystwo Robotników Katolickich, Kółko Rolnicze.

Reklamy